Miljö

Miljön i fokus

Det har aldrig varit viktigare än nu att vara miljömedveten. Vi måste alla hjälpa till om vi ska ha ett ekosystem som fungerar. Vi på Decatak AB drar vårt strå till stacken.

Vi använder inte lösningsmedelsbaserade färger, även alg och mögelskydd är vattenbaserade. Alla våra produkter är miljöcertifierade enligt ISO 9001. Produkterna ClimateCooler och HydroBlock hjälper aktivt till att sänka energiförbrukningen vilket leder till ett minskat CO2 utsläpp.

Våra fönster är energifönster vilket innebär att uppvärmningskostnaden minskar och det går åt mindre energi för att hålla huset varmt. Mindre energi = mindre miljöpåverkan.

Minska sopberget!

Vid ett vanligt takbyte på en villa generars det mellan 1-2 containrar deponi avfall (ca 10 ton). Med vår behandling mellan ca 1 skottkärra med mossa och annat avfall från taket. Så byt inte tak i onödan!

Mer information

För ytterligare information om medlen vi använder vid våra behandlingar hänvisar vi till behandlingarnas
respektive sidor där det finns broschyrer att ladda ner.