Huskvarna, Norrängen

 Besiktning, tvätt samt försegling

Takbehandlingar.

Dagligen utsätts våra tak för väder och vind. Snö, regn, hagel och solsken sätter sina spår.
Skyddsskiktet bryts ner och pannan förlorar förmågan att stå emot mossa och föroreningar.
I samband med att mossa och föroreningar sätter sig i pannan börjar också nedbrytningen av den.
Efter några år ser taket rätt risigt ut.
Rötter från mossan tränger längre och längre in i pannan och när vintern kommer finns risken att isen spräcker pannan.

Vi börjar alltid med en besiktning.
Ni bokar tid för en gratis besiktning, en av våra taktekniker kommer ut och kontrollerar att underlaget
på taket är i gott skick.
Vi mäter takytan och bedömmer arbetets omfattning. Inom 2-4 dagar efter besiktningen får ni en
offert på vad behandlingen kostar. På offerten framgår klart och tydligt vad material och arbete kostar.
Har man rätt till ROT-avdrag så är även detta uträknat på offerten.

Efter ert godkännande av offerten blir ni kontaktad för en preliminär tid då arbetet kan påbörjas.

Hur går arbetet till? 
I de flesta fall använder vi oss av vår Isonit behandling. Mer fakta om Isonit
För platta stora tak med värmeförluster på vinten och avkylningsproblem på sommaren använder
vi oss av vår ClimateCooler behandling. Mer fakta om ClimateCooler

Isonit behandlingen går till på följande sätt. 
 
1. Tvätt.
Först tvättar taket, tvättningen utförs med en special anpassad högtryckstvätt. Endast vatten används.
 
2. Översyn samt eventuella reparationer av taket.
Vi kontrollerar taket, om det finns trasiga pannor, sprickor eller andra problem.
Vid behov lagar vi dessa fel. Samtidigt rengör vi stuprännorna.
 
3. Försegling samt målning av taket
Nu är det dags att försegla taket och ge det ett fullgott skydd igen.
Detta sker i 2 steg, grundning samt försegling. 
Porer och håligheter fylls igen, detta försvårar för mossa och föroreningar att fästa på pannan.
I detta steg har ni som kund möjlighet att byta färg på ert tak.
Nu är taket klart och har fått en ny slityta som skyddar det i många år.

Varför skiljer det så mycket på vår behandling och ett nytt tak?
När man byter tak, behöver man byta takmaterial, så som plåt, läkt och papp.
Till detta behövs även container, vilket inte vårt system behöver.
Detta innebär att ni betalar endast för den effektiva tiden och materialet som går åt.
Därför blir prisskillnaden väsentligt billigare med vårt system.
 
Vilka andra fördelar medför vår behandling?
Kostnadseffektiv:
Priset är ca ¼ av vad ett takbyte kostar 

Miljövänligt:

Räknar man in miljöaspekten i det hela, så ser man att takbyte genererar 1-2 containrar med deponi avfall.

Estetiskt
Ni har möjlighet att byta färg på ert tak. 

Garanti
Eftersom vi bara använder förstklassiga produkter så kan vi lämna 10 års garanti, vilket är betydligt
mer än vad du får när du byter tak. Nyproducerade pannor har inte den kvalitén som gamla pannor
har så var rädd om ert gamla tak.

 resultat efter vår behandling